A propos de nous
      Nos services
      Taries
      Dictionnaire
      Contact
      Créances
      Références

 

Profesjonalne bezpłatne statystyki www

 

„FINPRAW" SARL
siège situé à Toruń
ul. Działowa 16 b, 87-100 Toruń

Société enregistrée au Tribunal de Commerce, VIIème Service Économique RCS, sous le numéro 0000289229

 Capital social: 50.000,00  

Numéro d'identification fiscale: 8792538273
SIREN: 340338000

 

Bienvenue !!!

L'activité de la Société
FINPRAW
répond aux besoins croissants du marché dans le cadre des services professionnels tels que :
traduction, informatique, mais aussi en terme de conseil financier et juridique.

Notre agence s'occupe de la traduction aussi bien des langues européennes, que de langues extra-européennes..

Nous faisons des traductions simples et attestées par des traducteurs assermentés.

tłumaczenia, tłumaczenie tekstów, translation, tłumaczenia uwierzytelnione, usługi translatorskie, translator, translators, interpreter tłumacz, słownik, dictionary, tlumacz, tlumaczenia przysięgłe, przysiegle, angielski niemiecki włoski hiszpański francuski holenderski belgijski flamandzki duński rosyjski czeski szwedzki portugalski english german dutch italian spanish french fleming flemish danish russian czech swedish portuguese biuro tłumaczeń biuro tlumaczen übersetzer übersetzung theme interprete traducteur traductor jurado traduttore giurato ?epe?'o???? sworn juryman translator tłumacz przysięgły Należno¶ć, due, avvears, charge, Gebühr, Betrag Opłata, fee poborca należno¶ci, debt collector Wierzytelno¶ć, liability Windykacja, Dług, debt, loan, bad debt, dette, debito, deuda, Schuld Dług nie¶ci±galny, bad debt spłacić dług, to pay a debt, to incur a debt ¦ci±ganie długów, ¶ci±gnięcie długów wpa¶ć w długi, to get into debt Pieni±dz, money, argent, soldi, denaro, dinero Oszczędzać,to save, épargner, risparmiare, sparen Zaległe należno¶ci, the amount dues, the Mount avvears Długi, debts Oddać dług - to settle the debt arrears zaci±gn±ć dług, to run up a debt Spłata długu Wykup, redemption Wykup wierzytelno¶ci Odzyskiwanie swoich pieniędzy (wierzytelno¶ci) Konsorcjum Agencja wywiadowcza, intelligence agency Biuro, office, bureau, Büro Biuro windykacyjne Obrót wierzytelno¶ciami Wykup, redemption Monitoring Dłużnik, debtor, débiteur, debitore, deudor, Schuldner Wywiad, intelligence Wywiad gospodarczy Raport, rapport, rapporto, informe, Rapport, Bericht Wzory tabele wykresy Finansowo Prawne Wind. Wieloletni wierzyciel - of many years creditor Komputeropisanie przepisywanie usługi graficzne FINPRAW finpraw FinPraw Finpraw Grębocin Grebocin Finanse, finance, finances, finanze, finanzas, Finanzen Konsorcjum Finansowo-Prawne, Finansowo Prawne Finansowo prawne prawno finansowe Kredyt, credit, crédit, credito, crédito, Kredit kredyty, pożyczki, zadłużenie, borrowings Zobowi±zanie, commitment, covenant, obligation, obbligo, Verpflichtung Zobowi±zania, commitments Doradztwo, consultancy, consulting, counselling, counseling, asesoría Ubezpieczenie, insurance, assurance, assicurazione, seguro, Versicherung Polska, Poland, Pologne, Polonia Toruń, Thorn, Torn Kujawsko-Pomorskie, Kujawsko-pomorskie, kujawsko-pomorskie, Kujawsko Pomorskie, kujawsko pomorskie Kuj-pom Zadłużenie restrukturyzacja zadłużeń windykacje wierzytelno¶ci od niesolidnych płatników po¶rednictwo w obrocie wierzytelno¶ciami monitoring wierzytelno¶ci kompensata kompensata zobowi±zań wyszukiwanie maj±tku dłużnika dla egzekucji komorniczej pomoc i nadzór nad czynno¶ciami komorniczymi gospodarka, economy, économie, economia, economía, Wirtschaft gospodarka finansowa wykup wierzytelno¶ci Syndyk, detektyw biuro syndyka, biuro detektywistyczne kancelaria, chancellery, chancellerie, etude, cancelleria, Kanzlei kancelaria prawna badanie wiarygodno¶ci kontrahentów pomoc prawna, kancelaria prawna, lawyer's office, pomoc finansowa, finance help, oddłużanie, wykup spółek, buy company, partnership szkolenia, training, trainings kursy, kursy językowe, course, courses